Scenariusz zajęć

 

 

Grupa II – chłopcy, wiek 17-22 lata, upośledzenie umiarkowane i znaczne

 

TEMAT: Dokarmiamy ptaki zimą.

 

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody,                                                                                wdrażanie do pomocy ptakom podczas zimy

 

Cele operacyjne:

-         chłopcy wiedzą, dlaczego dokarmiamy ptaki zimą, wymieniają co najmniej 2 powody

-         większość z nich zna co najmniej 3 gatunki ptaków, którym pomagamy zimą

-         wiedzą, czym należy dokarmiać ptaki

 

Procedury osiągania celów:

 

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: ilustracje na temat dokarmiania ptaków, pudełka po jogurcie, sznurek, gwoździe, smalec, różne rodzaje ziaren.

 

Działania edukacyjne

1. Zajęcia wstępne

-         powitanie się z grupą

-         wprowadzenie do tematu zajęć: nawiązanie do pory roku, warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, lód), zwrócenie uwagi na sytuację ptaków podczas zimy, co należy robić, aby im pomóc

-         oglądanie ilustracji przedstawiających różne sposoby pomocy ptakom, swobodne wypowiedzi chłopców na temat obejrzanych ilustracji

-         wspólne sformułowanie tematu zajęć

 

 

 

 

 

 

2. Zajęcia właściwe

Podzielenie grupy na zespoły 2- osobowe.

Nauczyciel wyjaśnia jak należy wykonać karmnik, demonstruje kolejne etapy

(wymieszanie smalcu z ziarnami, zrobienie otworu gwoździem w dnie pojemnika na jogurt, umocowanie sznurka do pojemnika, napełnienie pojemnika smalcem, włożenie pojemnika z karmą do lodówki celem schłodzenia smalcu).

Każdy zespół otrzymuje potrzebne do wykonania karmnika elementy i przystępuje do pracy.

Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczne posługiwanie się gwoździem, pomaga słabszym.

Po zakończeniu pracy chłopcy sprzątają stoliki.

 

3. Podsumowanie zajęć

Chłopcy oceniają swoją pracę, nauczyciel podkreśla osobiste zaangażowanie każdego z nich, dziękuje za wysiłek włożony w pracę.

Nauczyciel wraz z chłopcami umawia się na następny dzień na wycieczkę do lasu w celu zawieszenia na drzewach wykonanych karmników.

                                                                                

 

                                                                                   Opracowała:

                                                                                    Barbara Wobalis